В хода на хилядолетната си история човекът е научил, че за продължаване на съществуването на вида от основно значение е сигурността на индивида и обществото. Първобитният човек се е крил в бърлоги и е пазил входа с огън, човекът от средновековието е строил стени и издигал огромни крепости и твърдини. Човекът на ХХІ век също толкова се нуждае от сигурност при променения вече свят. Днес въпросът за сигурността е по-комплексен отпреди. Други са опасностите, променени са и средствата за защита.

Сега не се боим от това, че ще станем жертва на звяр в гората, но можем да се боим, че по време на разходка от паркинга открадват колата ни. Охраната на хората и имуществото днес вече е клон на една индустрия. И макар че се стремим да запазим свободата си, все пак приемаме и това, че за сигурността си преминаваме през много проверки. За идентифициране носим у себе си паспорти и приемаме за естествено, ако ни ги поискат за проверка с автоматичен скенер. Не се сърдим и тогава, когато влизайки в паркинга автоматично записват с камера номера на колата ни. Безопасността и днес е личен и обществен интерес, както е било и едно време.

АР Хунгария АД – технология в служба на индивида и обществото

АР Хунгария АД развива, произвежда и продава охранителни транспортно-технически информационни устройства, основаващи функционирането си на интелигентна обработка на картини. Клиентите му са такива системоинтегриращи предприятия, които с използване на най-модерна технология адаптират системи на най-високо техническо ниво за партньорите си.

Устройствата по охранителна техника на АР Хунгария АД, основаващи се на нейното know-how за картинна обработка с изкуствена интелигенция извоюваха признанието на близо 1500 партньора от всички континенти и от Австралия до Бразилия, от Корея до Саудитска Арабия можете да срещнете нейните устройства за идентифициране на номера на автомобили и прочитане на документи.

Каква е тайната на успеха? Тя е в привързаността на фирмата към техническите решения на високо ниво, към надеждността и ефективността.

Пътят на ARH към успеха – изкуствена интелигенция и компютърно картинно идентифицира

Индивидът получава информация за заобикалящия го свят с помощта на сетивните си органи. От информацията, получена от петте му сетива (зрение, слух, вкус, обоняние и допир) 75-80 % е от визуален характер. Зрението, следователно, е от голямо значение и в отношението на човека към света.

През 1990 г. заедно с няколко мои приятели математици си зададохме въпроса как може с помощта на изчислителната техника да се създаде такъв математически модел на мозъка, с който компютърът става способен “да вижда”. С други думи – може ли компютъра да се направи способен самостоятелно да тълкува съдържанието на една дигитална картина, невиждана от него преди това. Успехът на изследванията ни накара след кратко време да оползотворим резултатите при решаването на конкретни задачи.

Така в Унгария през 1992 г. бе създадено първото в света устройство за автоматично компютърно идентифициране на автомобилни номера.

В 12-те последвали години непрекъснато продължаваха изследванията на високо ниво и иновативният развой на дейност, в резултат на който може вече да се каже, че АР Хунгария АД е една от определящите фигури на световния пазар на охранително-транспортни технологически устройства, действащи чрез обработката на картина.

Продуктът за идентифициране на автомобилни номера на име CARMEN на ARH си извоюва челно място с надеждността на разпознаване и сигурността на работата си. Моторът ANPR CARMEN е способен с голяма надеждност да прочита алфа-номерични табели и единствен в света може да разчита и арабски регистрационни номера на автомобили.

Устройствата на ARH за прочит на документи с отличната си способност за картинно пресъздаване и невероятно високата сигурност на идентифициране си извоюваха признанието на професионалните среди.

CARMEN ACCR - Automatic Container Code Recognition

Новият продукт на ARH FACEIDENT е за идентифициране на лица. Благодарение на бързината и благонадеждността си отлично може да се използва като двигател на входови системи основаващите се на разпознаването на лица.

АР Хунгария АД – технология в услуга на безопасността на индивида и обществото - Технология и качество

Броили ли сте колко вида документи сте имали в живота си досега? А колко имате сега? Да си помислим в един обикновен ден средно колко документа се проверяват – на летища, пропусквателни пунктове, банки и другаде! Според изчисленията ни десет хиляди на секунда! Естествено, че ефикасността и бързината на проверката са от сериозен интерес за сигурността на проверката и не на последно място – от икономическа гледна точка.

АР Хунгария АД през 1998 г. си постави за цел изработването на такова устройство за автоматично прочитане и идентифициране на документи, при използването на което може да се осъществи бърза, ефикасна и на високо ниво проверка. Така се роди семейството продукти Passport Reader .

Задачата не беше проста. Тези устройства трябваше да са способни за проявяване на различните знаци по тях, както и за прочитането на данните им. За да може те да се проявят , трябваше да се правят снимки в нормална, инфра- и ултравиолетова светлина. Целият процес трябваше да бъде не повече от 1-2 секунди. Устройството трябваше да има масивна изработка. Да бъде устойчиво на сериозни механични въздействия.

В резултат на двегодишна развойна дейност през 2000 г. се появи устройството, което първо отговори на тези изисквания и до днес с най-усъвършенстваната си серия CLR вече си извоюва международен успех.

CLR устройства с изключителното качество на снимките в дневна, инфра- и ултравиолетова светлина и алгоритмите с изключителна надеждност на идентифициране на символите предлагат и други уникални услуги. Способни са да разчитат 2D баркодове, да изготвя цветни ултравиолетови снимки, автоматично детектират документи за прочитане на вградените в RFID-чипове данни в най-новите паспорти.

Серията CLR има шест различни варианта, които при използването им в различни области дават отлични резултати. Работата с тях не изисква специално обучение и квалификация. Устройствата разпознават приложените документи и автоматично изготвят снимките и извършват техния анализ.

При изготвянето им конструкторите са обърнали голямо внимание върху лесното интегриране на устройствата. Продуктите CLR с помощта на софтуерите към тях лесно се прилагат към която и да е комплексна информатична система за проверка на документи.

Успехът на сътрудничеството ни с партньорите ни, интегратори на системи показва, че по света много хиляди PR работят в различни експлоатации: на летища, пропусквателни пунктове, посолства, пощи, хотели, нотариални бюра.

С развитието на комуникацията в последните години стана възможно ползването на мобилните устройства и системи за прочитане и проверка на документите. На летища, гранични пунктове, при проверка по пътищата, на влакове, кораби често се налагаше да се проверява валидността на лични документи. АР Хунгария АД искаше да се отзове на това предизвикателство с представянето на мобилното устройство PR 303 за прочитане

PR 303 е такова устройство, с което на място с едно движение може да се проверяват данните от документите. Целият процес не трае повече от две секунди. Устройството може да работи с локална информационна база и също така и онлайн с GPRS поискване на данни. Особено добре е приложимо на международните влакове.

Според статистическите данни по света в движение са повече от половин милиард автомобили. И до днес първостепенният идентификатор на колите са техните регистрационни номера. Затова не е изненадващо, че методите за автоматично прочитане на номерата на табелита са станали важен дял на транспортната и охранителната техника. Необходим е такъв механизма за прочит на номерата, което до бързината и надеждността е ефективно едновременно и от гледна точка на разходите.

Технологията на CARMEN ANPR отговаря на тези изсквания. Бърза, точна и ефикасна откъм разходи. Доказателство за това са няколко хиляди системи, основаващи се на CARMEN ANPR и работещи в повече от 60 страни.

Как действа CARMEN ANPR?

Камерата изготвя снимки на детектираното превозно средство
На снимката търси номера и извършва идентификацията на буквено цифровите изображения.
Приготвените снимки на регистрационните номера предава към системата, която извършва съхранението на данните и по-нататък обработва данните

Със софтуерните версии на CARMEN и допълнителните хардуери на АР Хунгария предлага на системно-интеграторите скала от най-разнообразни решения.

CARMEN Parking Software – рентабилно от страна на разходите: Идеално решение за входни врати
CARMEN FreeFlow Software – Безграничното: постоянно идентифициране на превозни средства, вървящи с голяма скорост
С картата FXVD4 за дигитализиране на видеосигнала всяка камера лесно може да се включи в системата
Идеалното решение за изготвянето на снимки е камерата FXCAM IBW 2000 ANPR "plug and play"
ARH Car PC

For further and more up to date information visit our website at www.arh.hu

If you have questions about our solutions feel free to contact us.
For sending an email in English, please click here.